რწმენა თავისუფლების აქტია!

საერთაშორისო და საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამსახური

ლელა ფირალიშვილი - სამსახურის უფროსი

ვრცელი ბიოგრაფია

კვალიფიკაცია - ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

  1978 წლის ივნისი, ფიზიკოსის დიპლომი, ბიოფიზიკის სპეციალიზაცია (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის პუშინოს ბიოფიზიკის სამეცნიერო ინსტიტუტი )

  1991 წლის თებერვალი, ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

  2001 წლის აგვისტო, ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო სასწავლო პროგრამების განვითარების დეპარტამენტი

 

აკადემიური თანამდებობა: თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი, ინფორმაციული კულტურისა და ვიზუალური და ინტეგრირებული კომუნიკაციის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი

 

სამუშაო გამოცდილება:

1979 1987              თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბირთვული ფიზიკის კათედრა, თსუ მეცნიერ-თანამშრომელი

1987 –დან 1991     თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ესთეტიკის კათედრის უფროსი ლაბორანტი

1991 –დან  2006       თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ესთეტიკის კათედრის დოცენტი

1996 –დან 2006       თბილისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის  PR - ფაკულტეტის დოცენტი - მიწვეული პედაგოგი

2000-დან 2006       კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  არაკლასიკური ხელოვნებათმცოდნეობისა და  მოდათმცოდნეობის  ფაკულტეტის  დეკანი        

2005                     წლის სექტ-დან  კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

 მედიატექნოლოგიებისა და ხელოვნებათმცოდნეობის კათედრის გამგე

2001 -2002            ანტიკორუფციული ბიუროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR)  სამსახურის უფროსი

2002-დან 2004         სახელმწიფო ტელერადიომაუწყებლობის კონსულტანტი 

1995-2002   მოდისა და ფოტოგრაფიის არაკლასიკური თეატრის “ მარგარიტა” სამხატვრო ხელმძღვანელი

2004- 2008   საკონსულტაციო სააგენტო 3.14 PR –ს პრ და მარკეტინგული სამსახურის უფროსი

 2006-2008  კომპანია - "სარკე კონსალტინგის" PR დეპარტამენის ხელმძღვანელი. კომპანია  - "სარკე კონსალტინგის"  სტრატეგიული ჯგუფის უფროსი

2006- 2008  კომპანიის - "თელავის ღვინის მარანი" -  PR და მარკეტინგული კომუნიკაციების კონსულტანტი

2007- 2008  ბანკის ”ქართუ”  -PR  და  მარკეტინგული კომუნიკაციების კონსულტანტი

2008-2009   საინვესტიციო კომპანიის  “ნიბა”  PR და  ინტეგრირებული კომუნიკაციების კონსულტანტი

2008-2009      USIAD –ის ექსპერტი - სახალხო დამცველისა და მისი ოფისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონსულტანტი

 

2004 წლიდან  დღემდე  "კავკასიის საზოგადოებრივ სტრატეგიათა ინსტიტუტის"   ტრენინგცენტრის ხელმძღვანელი და ტრენერი კომუნიკაციებსა და  სამოქალაქო განათლების მიმართულებით

2005  წლიდან  დღემდე   სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი ინფორმაციული კულტურისა და ვიზუალური და ინტეგრირებული კომუნიკაციის სამაგისტრო და  სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი

2009 წლიდან კომპანია ”7 Z”-ის  კონსულტანტი

სხვადასხვა დროს სახელმწიფო ანალიტიკური ცენტრის წამყვანი

მეცნიერ-თანამშრომელი     

არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილება:

1.  საქართველოს ფილოსოფიური საზოგადოების სწავლული მდივანი 1995 წლიდან დღემდე

2.  კავკასიის საზოგადოებრივ სტრატეგიათა ინსტიტუტი (პრეზიდენტი)

3.  2009, USAID  სამოქალაქო განათლების პროგრამის ექსპერტი 

 

ნაშრომები:

მონოგრაფიის - "ფერი სინათლე სიმბოლო", წიგნის -"ქართული იდენტობები", ესეების და არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

 


უკან