რწმენა თავისუფლების აქტია!

საერთაშორისო და საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამსახური

ლელა ფირალიშვილი - სამსახურის უფროსი

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის უფროსი –  ლელა ფირალიშვილი, ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროფესორი, ხელმძღვანელობს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს...