რწმენა თავისუფლების აქტია!

მენეჯერები

ლელა ჭიპაშვილი - ფინანსური მენეჯერი

მამუკა ბუხნიკაშვილი - ლოჯისტიკის მენეჯერი

ნატო ონიანი - მედია მენეჯერი

გიორგი შალვაშვილი - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი

მარინა მაზმიშვილი - საქმის წარმოების მენეჯერი

ნათია გუდაძე - პროტოკოლის მენეჯერი