რწმენა თავისუფლების აქტია!

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური

ავთანდილ კვერნაძე - სამსახურის უფროსი

დავით დავითაშვილი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ვალერიან ლილუაშვილი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი