რწმენა თავისუფლების აქტია!

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური

დავით დავითაშვილი - წამყვანი სპეციალისტი

ნატო ონიანი - მთავარი სპეციალისტი