რწმენა თავისუფლების აქტია!

ვიდეო

ტრენინგი ,,საჯარო მოხელეების ცნობიერების ამაღლება რელიგიური ნეიტრალიტეტისა და სეკულარიზმის საკითხებში"


← უკან