რწმენა თავისუფლების აქტია!

ფოტო

შეხვედრა პოლონეთის ებრაელთა საბჭოს თავმჯდომარესთან


← უკან