რწმენა თავისუფლების აქტია!

დოკუმენტაცია

საქართველოს რელიგიურ გაერთიანებათა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ერთობლივი დეკლარაცია „ქალი - მშვიდობის დესპანი“

8 მარტს, 15 საათზე, ღვინის აღმართისა და ევროპის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიასთან არსებულ „ტოლერანტობის სკვერში“ შედგა საქართველოს  რელიგიურ გაერთიანებათა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ერთობლივი დეკლარაციის „ქალი- მშვიდობის დესპანი“ ხელმოწერა. 

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან