რწმენა თავისუფლების აქტია!

დოკუმენტაცია

სახელმძღვანელო - სეკულარიზმი და რელიგიური ნეიტრალიტეტი საჯარო სამსახურში

წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია, სახელმწიფოს ერთიანი რელიგიური პოლიტიკის ფარგლებში, სეკულარული მმართველობისა და საჯარო სამსახურში რელიგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპების განმტკიცების ხელშეწყობა.

ეს არის საჯარო სამსახურში სეკულარიზმისა და რელიგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპების შესახებ საჯარო მოხელეთათვის პრაქტიკული სახელმძღვანელოს შექმნის პირველი მცდელობა. შესაბამისად, აუცილებელია თითოეული საჯარო მოხელე სრულყოფილად აცნობიერებდეს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის ძირითად ასპექტებს, რომელიც წინამდებარე ტექსტშია გადმოცემული, რათა მათი საკუთარი საქმიანობის განუყოფელ ნაწილად ქცევა შეძლოს.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან