რწმენა თავისუფლების აქტია!

ანგარიშები

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში 2014 წლის ივნისი-დეკემბერი


პრეამბულა       დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ, ქართული სახელმწიფო ახალი გამოწვევის წინაშე დადგა: მრავალეთნიკურ და მრავალრელიგიურ გარემოში, დემოკრატიის ფუნდამენტურ პრინციპებზე დაყრდნობით,  ქვეყანას...

ვრცლად

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წლიური ანგარიში 2015


საქართველოს მულტიკულტურული და მულტირელიგიური გარემო ქვეყნის განსაკუთრებული მახასიათებელია. რელიგიური მრავალფეროვნება, როგორც ქართული საზოგადოების ფასდაუდებელი სიმდიდრე, თავისთავად ქმნის ტოლერანტული თანაცხოვრების...

ვრცლად
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წლიური ანგარიში 2016-17

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წლიური ანგარიში 2016-17


ვრცლად