რწმენა თავისუფლების აქტია!

დოკუმენტი

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს 2015 წლის ანგარიში


უკან