რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობას 2014 წლის 31 ოქტომბერი

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო თქვენს მიერ
წარმოდგენილი შუამდგომლობა ვარკეთილში მდებარე ივერიის ღვთისმშობლის
ხატის სახელობის ეკლესიისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან