რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობას 2014 წლის 23 დეკემბერი

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო თქვენს მიერ
წარმოდგენილი შუამდგომლობა ვაზისუბნის დასახლებაში მდებარე წმინდა გიორგის
სახელობის ტაძრისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან