რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

სამგორის რაიონის გამგეობას 2014 წლის 18 დეკემბერი

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო თქვენს მიერ
წარმოდგენილი შუამდგომლობა ბ. ხმელინცკის #31-ე საავიაციო ქარხანასთან მდებარე
მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის მამათა მონასტრისთვის ფინანსური დახმარების
აღმოჩენის შესახებ

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან