რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

რეკომენდაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2014 წლის 11 ნოემბერი

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო საქართველოს ევენგელურ პროტესტანტული ეკლესიის მომართვა ქ. გორში ცხინვალის გზატკეცილ N43-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის ეკლესიის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ. 

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან