რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

რეკომენდაცია სამგორის რაიონის გამგეობას

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო თქვენს მიერ
წარმოდგენილი შუამდგომლობა ქალაქ თბილისში, აფრიკის დასახლებაში, ჭიჭინაძის ქუჩის
დასაწყისში მშენებარე წმინდა მთავარანგელოზთა სახელობის ეკლესიისთვის ფინანსური
დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან