რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

რეკომენდაცია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობას 2014 წლის 18 დეკემბერი

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო თქვენს მიერ
წარმოდგენილი შუამდგომლობა ვარკეთილი 3, მე-2 მიკრო რაიონში, #178-ე საჯარო
სკოლასთან მდებარე წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის ეკლესიისთვის
ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან