რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობას ორხევის დასახლებაში მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის შესახებ

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო თქვენს მიერ
წარმოდგენილი შუამდგომლობა ქალაქ თბილისში, ორხევის დასახლებაში მდებარე წმინდა
ნინოს სახელობის ეკლესიისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან