რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობას თბილისში ლილოს დასახლებაში მდებარე წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ეკლესიისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის შესახებ

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო თქვენს მიერ
წარმოდგენილი შუამდგომლობა ქალაქ თბილისში ლილოს დასახლებაში მდებარე წმინდა
პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ეკლესიისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის
შესახებ.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან