რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

რეკომენდაცია თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობას მეტეხის აღმართი #2-ში მდებარე ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრისთვის ფინანსური დახმარების თაობაზე

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო თქვენს მიერ
წარმოდგენილი შუამდგომლობა ქ.თბილისში, მეტეხის აღმართი #2-ში მდებარე
ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრისთვის ფინანსური დახმარების თაობაზე.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან