რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო სსიპ სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შუამდგომლობა

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ წარმოებაში მიიღო სსიპ
სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შუამდგომლობა, სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული, მუსლიმური საკულტო-რელიგიური დანიშნულების
შენობა-ნაგებობების (ოცდასამი მეჩეთი) სსიპ სრულიად საქართველოს მუსლიმთა
სამმართველოსთვის გადაცემასთან დაკავშირებით დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან