რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობას 2014 წლის 31 ოქტომბერი

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ, წარმოებაში მიიღო ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობა, მეუფე
სერაფიმეს განცხადების დაკმაყოფილების თაობაზე, რომელიც შეეხებოდა
ტიმოთესუბნის ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოების დასრულებისათვის
აუცილებელი ფინანსური დახმარების გამოყოფას ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან.

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან