რწმენა თავისუფლების აქტია!

რეკომენდაციები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2014 წლის 31 ოქტომბერი

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ, საქართველოს მთავრობის
კანცელარიის უფროსის დავალებით, წარმოებაში მიიღო თქვენს მიერ საქართველოს
სახელმწიფოსა და ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის
კონსტიტუციური შეთანხმებით გათვალისწინებული საკითხების განმხილველი
კომისიისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარული და
თვითმმართველობის საკითხთა კომისიისადმი წარდგენილი შუამდგომლობა

იხილეთ ფაილი ახალ ფანჯარაში

უკან