რწმენა თავისუფლების აქტია!

დოკუმენტაცია

საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგია


საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგია   2015 წელი                                                                                 პრეამბულა   საქართველოს...

ვრცლად

სერია - რელიგია და სამართალი I ტომი


ვრცლად

საქართველოს რელიგიურ გაერთიანებათა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ერთობლივი დეკლარაცია „ქალი - მშვიდობის დესპანი“


8 მარტს, 15 საათზე, ღვინის აღმართისა და ევროპის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიასთან არსებულ „ტოლერანტობის სკვერში“ შედგა საქართველოს  რელიგიურ გაერთიანებათა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ერთობლივი...

ვრცლად

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს 2015 წლის ანგარიში


ვრცლად

სერია - რელიგია და სამართალი III ტომი


ვრცლად

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში 2014 წლის ივნისი-დეკემბერი


რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში 2014 წლის ივნისი-დეკემბერი   რწმენა თავისუფლების აქტია! შინაარსი პრეამბულა. 2 სიტუაციური ანალიზი. 4 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საზოგადოებასთან...

ვრცლად

ინტერრელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის - კონფერენციის მასალები


ვრცლად

სახელმძღვანელო - სეკულარიზმი და რელიგიური ნეიტრალიტეტი საჯარო სამსახურში


წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზანია, სახელმწიფოს ერთიანი რელიგიური პოლიტიკის ფარგლებში, სეკულარული მმართველობისა და საჯარო სამსახურში რელიგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპების განმტკიცების ხელშეწყობა. ეს არის საჯარო...

ვრცლად

სერია - რელიგია და სამართალი II ტომი


ვრცლად

ინტერ-რელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის II კონფერენცია - რელიგიური ტოლერანტობა საქართველოში


ვრცლად

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს 2016-2017 წლების ანგარიში


ვრცლად
რელიგიები საქართველოში

რელიგიები საქართველოში


ვრცლად