რწმენა თავისუფლების აქტია!

სტრატეგიული კვლევის, ანალიზისა და რეგიონების სამსახური

სერგო ფარულავა - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი


უკან