რწმენა თავისუფლების აქტია!

სტრატეგიული კვლევის, ანალიზისა და რეგიონების სამსახური

ნინიო ასათიანი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი


უკან