რწმენა თავისუფლების აქტია!

სტრატეგიული კვლევის, ანალიზისა და რეგიოენბის სამსახური

ლელა ფირალიშვილი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი


უკან