რწმენა თავისუფლების აქტია!

სტრატეგიული კვლევის, ანალიზისა და რეგიონების სამსახური

ნინო ჭავჭავაძე - სამსახურის უფროსი

სერგო ფარულავა - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ნინიო ასათიანი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ალეკო ტუღუში - კონსულტანტი