რწმენა თავისუფლების აქტია!

სტრატეგიული კვლევის, ანალიზისა და რეგიოენბის სამსახური

ნინო ჭავჭავაძე - სამსახურის უფროსი

ლელა ფირალიშვილი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სერგო ფარულავა - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი