რწმენა თავისუფლების აქტია!

საინფორმაციო ანალიტიკური სამსახური

სერგო ფარულავა - მთავარი სპეციალისტი

ნინო ასათიანი - წამყვანი სპეციალისტი