რწმენა თავისუფლების აქტია!

თავმჯდომარის პირადი მრჩეველი

ნინო ჭავჭავაძე - თავმჯდომარის პირადი მრჩეველი

ვრცლად

ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა  დოქტორი,საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის წევრი, არაერთი  საერთაშორისო კონფერენციისა და ფორუმის ორგანიზატორი და მონაწილე ,25 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

სხვადასხვა დროს მუშაობდა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალურ ინსტიტუტში,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში,საქართველოს პარლამენტში. 2012-2014 წლებში იყო საქართველოს  ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე.


უკან