რწმენა თავისუფლების აქტია!

თავმჯდომარის პირადი მრჩეველი

ნინო ჭავჭავაძე - თავმჯდომარის პირადი მრჩეველი

ბიოგრაფია:     ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა  დოქტორი,საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის წევრი, არაერთი  საერთაშორისო კონფერენციისა და ფორუმის...